Projekt célja

Joint Urban and Agglomeration Network

A Projekt indításának előzményei:

Az Európai Unió tagországává váló Magyarország városai a településük fejlesztéséhez kapcsolódó EU-s forrásokhoz csak abban az esetben juthattak, amennyiben rendelkeztek Integrált Városfejlesztési Stratégiával. A magyarországi városok meghatározó részét készületlenül érte ez az igény. A települési integrált stratégiák megalkotása – az Európai Unió elvárásaitól függetlenül – szakmailag elvárható a települések fejlesztésének összehangolását segítő dokumentum.

A Nagy – Alföld magyarországi és szerbiai településeinek kialakulásában és működésében, a sajátos Kelet-Közép-európai fejlődésnek köszönhetően számos olyan közös elem van, amely a nyugat-európai városok történeti fejlődésétől eltérő. A Nagy – Alföld városainak többsége kontinuitásban csupán 300 éves múltra tekinthet vissza. A török kiűzése után, tudatos és tervszerű lépések sorozatával formálódott a mai térszerkezet.

A magyarországi IVS-ek készítése során többször megfogalmazódott az igény a vidékfejlesztés szempontrendszereinek figyelembe vételére. Szerbiában ez az igény fokozottabban jelentkezni fog, mivel az opstina egyszerre tartalmazza a fejlettebb várost, mint központot és a környezetében lévő kisebb, általában fejletlenebb településeket.

A Magyarországon elvégzett IVS-ek készítése során számos olyan tudás gyűlt össze, amely egyrészről általános és szervezési tapasztalatként átadható, másrészről már van elegendő ismeret az alföldi városok IVS-ének elkészítésében Magyarországon és Szerbiában is figyelembe vehető speciális szempontok és technikák alkalmazására.

A Projekt célja:

Módszertani ajánlás készítése az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése előtt álló szerbiai és a meglévő IVS-eket megújító magyarországi városok számára.

A Magyarországon – elsősorban az Alföldön – alkalmazott IVS technikák tapasztalatainak összegzése és a technikák megújítása. A településfejlesztés és a vidékfejlesztés elemeinek összehangolása. A Nagy – Alföldre mint földrajzi tájra, gazdasági és társadalmi alakulatra jellemző speciális szempontok megjelenítése a tervezési munkálatokban.

Az IVS-ek készítéséhez szükséges térségi szakmai kapacitás kialakításának elősegítése.

Célunk, hogy az IVS-ek létrehozása és annak folyamata, a programozás váljék üzenetté. A külvilág számára tegye egyértelművé és felhasználhatóvá a település stratégiai céljait, míg befelé, a település szereplői számára létrejöhessen egy együttműködési célrendszer, amely minden szereplő számára konstruktívan vállalható.