Elemei

Projekt elemek:

 • Adatgyűjtési és kapcsolattartási módszertan az alábbi részekből épül fel:
  • Elszármazottak beazonosítása
  • Helyi adatgyűjtési technikák
  • Táblázat és adatbázis kezelés
  • Számítógépes szűrési technikák
  • Archiválás és dokumentum rögzítés
  • Map-Infó ismeret
  • Kommunikáció és kapcsolatépítés
  • Hírlevél szerkesztés
  • Kultúrantropológiai ismeretek

Az Adatgyűjtési és kapcsolattartási módszertant a rendelkezésre álló adatrögzítési és módszertani tudás (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet) és a könyvtár szakmai, szociológiai valamint számítástechnikai ismeretek  alapján magyarországi külső szakértő(k) készítik. Az Adatgyűjtési és kapcsolattartási módszertan az első Workshopon  kerül bemutatásra.

 • Vándorkiállítás

A vizsgálat terepéül szolgáló 4 településen az elszármazottakat és tevékenységüket bemutató poszterek készítése és azoknak vándorkiállítás formában Adán, Lajosmizsén, Óbecsén és Temerinben történő bemutatása. Lehetőség szerint a település jeles rendezvényeihez kapcsolódóan, olyan alkalommal történik a kiállítás bemutatása, amikor több elszármazott is felkeresi az érintett települést.

 • Képzési anyag és módszertan

A képzési anyagot és módszertant a rendelkezésre álló módszertani tudás (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet) és a projekt során megszerzett gyakorlati tapasztalatok alapján külső szakértők készítik. A munka során az információs pontokon számos olyan új gyakorlati tapasztalatra teszünk szert, amit a képzési anyag és módszertan készítőinek ismerniük és megválaszolniuk szükséges. Így folyamatosan töltődik fel és differenciálódik a tananyag. A képzési és módszertani anyag a projekt utolsó harmadában készül el és a zárókonferencián kerül bemutatásra.

 • Kutatás I.

A Kutatás a Vajdaságban és az Alföldön a migráció és remigráció folyamatának kérdéskörével foglalkozik. A kutatás új eleme, hogy térben két ország két jelentős térségét egy kutatási egységként (Alföld és Vajdaság) vizsgálja. Ennek megfelelően nem aktuálpolitikai motívumokkal kívánja a folyamatot magyarázni, hanem a mélyebb társadalmi és gazdasági okokat keresi. A kutatás az elvándorlást nem tekinti teljességgel negatív jelenségnek, azt egy folyamat részének tekinti, amelyet, ha jól ismerünk, akkor részben alakítható, befolyásolható.
A kutatás során három módszertant alkalmazunk.

  • A témához kapcsolódó szakirodalmak, kistérségi és makró elemzések feldolgozása.
  • Az Alföld és a Vajdaság elmúlt két évtizednyi  migrációs és remigrációs folyamatainak, társadalom statisztikai adatok feldolgozásán alapuló vizsgálata.
  • A migránsok és remigránsok társadalmának a bemutatása.
 • Kutatás II.

A Kutatás az identitás és a migráció kérdéskörével foglalkozik. Nem az elvándorlás dramatizálásának célja vezet minket, hanem egy lehetséges folyamat alakításának a szándéka. Ennek megfelelően nem aktuálpolitikai motívumokkal kívánjuk a folyamatot magyarázni, hanem az ott élők kötődési kohézióját keressük. Azokat az identitási elemeket, amelyek nem teszik véglegessé és visszafordíthatatlanná az elvándorlást és esélyt adnak a hely szellemének megőrzésére. Egyben az elszármazottakat is arra ösztönzik, hogy a fizikai kapcsolat hiányában is, tartsák a szellemi, érzelmi kapcsolatot egykori szülőhelyükkel, iskolavárosukkal, alkotó életük egy-egy meghatározó színterével.
A 2000. év utáni időszak vizsgálata azért kívánatos, mert az identitás – nem extrém körülmények közötti – alap motívumait szeretnénk feltárni.
Az empirikus vizsgálatokon alapuló kutatást magyarországi és részben szerbiai kutatókkal kívánjuk elvégeztetni. A kutatást a projekt első periódusában indítjuk és a második harmadában dolgozzuk fel és értékeljük az adatokat. A kutatás eredményeit a projekt harmadik periódusában kívánjuk felhasználni és a zárókonferencián prezentálni.

 • Összegző tanulmány

Az Összegző tanulmány az alföldi és a vajdasági migráció és remigráció folyamatának a megértésével foglalkozik. Építő módon kívánunk viszonyulni ehhez a folyamathoz. A tanulmány a két kutatás elemeit szintetizálja. A közelmúlt és a jelen folyamatait próbálja ötvözni és így válaszolni az elvándorlás motívumaira és felkészít a lehetséges változásra.

 • Kommunikáció és kapcsolattartás

A projekt során nyitó és záró konferenciát szervezünk, két módszertani workshopon mutatjuk be a kapcsolattartás módszertanát az érdeklődőknek. Honlapot és elektronikus tudástárat fejlesztünk, kihasználjuk a közösségi portálok adta lehetőségeket a fiatal elszármazottakkal való kapcsolattartásra.

A Projekt eredménye

A projektünk alapvető célja, hogy az elszármazottakkal erősödjön a kapcsolat, azzal a céllal, hogy érdemi remigrációs folyamatok is elindulhassanak. Ezt a folyamatot csak úgy tudjuk hosszútávon és érdemi módon segíteni, ha a két nagyrégió népességmozgási folyamatait pontosan ismerjük. Másrészről egy olyan új módszert kapunk a kezünkbe, amely az elszármazottakkal való kapcsolattartást egyszerre intézményesíti és tartalmában elmélyíti.

Fő pályázó LB:

Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület
Academic Society for the Development of the Micro-regions

Pályázó PP1:

Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara
Institute for Hungarian Culture in Vojvodina Senta – Zenta