Elemei

Projekt elemek:

·        A magyarországi IVS készítési  folyamat értékelése

·        A Vajdasági városok terv-ellátottságának és szakmai kapacitásának a feltérképezése

·        Az Alföld specifikus szempontok összegyűjtése

·        A jó tapasztalatok bemutatása

·        A település fejlesztési és vidékfejlesztési szempontok összehangolása

·        A Nagy-Alföld földrajzi, társadalmi és gazdasági szempontjainak megjelenítése az
IVS-ek kidolgozásában

·        Módszertani ajánlás készítése a városok számára

·        IVS Honlap felület kialakítása

·        Workshopok és szakmai találkozók

·        A módszertani ajánlás nyomtatott formában történő megjelentetése

·        Projekt tapasztalatokat értékelő konferencia

A Projekt eredménye:

Létrejön a Nagy-Alföld városai számára alkalmazható Integrált Városfejlesztési Stratégiai Módszertani kézikönyv. A Vajdasági városok Integrált Városfejlesztési Stratégiájuk készítésénél, a magyarországi városok pedig az IVS-ek megújításánál a korábbi tapasztalatokra, a régiós sajátosságokra építő módszertani ajánlás segítségével színvonalas programozási folyamatot indíthatnak el és szakmailag sikeres IVS-t készíthetnek.

Fő pályázó LB:

Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület
Academic Society for the Development of the Micro-regions
Szolnok-Kecskemét-Budapest

Pályázó PP1:

Centar za strateško ekonomska istraživanja “Vojvodina CESS” – Novi Sad
Centre for Stretegic Economic Studies Vojvodina –  CESS
Gazdasági Stratégiai Kutató Központ – Újvidék