Egyesület története

Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület (KFTE)

Az országos működési területű, közhasznú jogállású Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület (KFTE) 1997 februárjában alakult Szolnokon, 2001. március óta közhasznú. Jelenlegi taglétszáma: 68 jogi és természetes személy. A szervezet fő célja az európai uniós csatlakozás kapcsán felértékelődött területfejlesztési célú (kis)térségek fejlesztésének és együttműködésének szakmai és tudományos eszközökkel történő segítése; az EU területfejlesztési gyakorlatával konform módszerek alkalmazásának segítése, terjesztése; különböző területi szereplők kistérségi összefogásának elősegítése, kutatási, tanácsadási, kiadói, fejlesztési tevékenységek, képzések és programok színvonalas megvalósítása.

Konferenciák, képzések

Egyesületünk megalakulása óta 30 országos konferenciát szerveztünk. Képzéseink a foglalkoztatási paktummal, a helyi és térségi szemléletváltás szükségességével, a civil partnerséggel foglalkoztak.

A Tempus Program keretében az MTA Regionális Kutatások Központja, a Nemzetközi Bankárképző Központ és a NEI (Holland Gazdaságkutató Intézet) partnerségével, 4 statisztikai régióban szerveztünk kistérségi képzéssorozat. Hangsúlyos képzési tevékenységünk volt a Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatási és Területpolitikai Államtitkársága megbízásából a kistérségi megbízottak számára szervezett és működtetett országos Kistérségi Szakmai Klub, valamint a Phare Access Macro Projekt 3 statisztikai régióra kiterjedő képzési modulja a Civil szakértők hálózata a helyi és regionális fejlesztésért. Kommunikációs, módszertani és partnerség építő tréningjeink közül legjelentősebb a dél-alföldi  „SZIKRA”-program (ROP 3.1.3. komponens). Részben önerőből, részben az Esély a Stabilitásra Alapítvány támogatásával a Vajdaságban négy éve folyamatosan 5 helyszínen (Ada,Becse,Magyarkanizsa,Temerin,Zenta,) Tiszai civil hidak címmel végezzük  képzéssorozatunkat. Az ÁROP 1.1.5/c program keretében a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Tab, Pétervására, Mórahalom, Békés) végeztünk kapacitás fejlesztő tréningeket.

Kutatás-fejlesztés (K+F)

A Dél-alföldi Régió Fejlesztési Programjában egyesületünk készítette A helyi közösségek védőháló szerepének újjászervezése, a civil szervezetek támogatása, a helyi, kistérségi és regionális kötődés erősítése’ operatív programot. Több országos kistérségi szervezetfejlesztési kutatást végeztünk (FVM és MeH megbízás). A területfejlesztési tanácsok mellett működő Civil Fórumok  tevékenységéről A civil szervezetek szerepe a területfejlesztési társulások működésében címmel végeztünk kutatást (NCA, 2005). 2007-ben indítottuk el a Baross Gábor Program által támogatott, alföldi léptékű Regionális Innovációs Klaszterünket. 2008-ban az NFGM, valamint az Országos Területfejlesztési Tanács felkérésére a Civil Egyeztető Fórumok működéséről készítettünk országos felmérést. Jelenleg a Szerb-Magyar Határmenti együttműködés keretében az IVS-ek megújításának (JUAN Projekt), valamint az elszármazottakkal való kapcsolattartás (VoV Projekt) módszertanának céljával tevékenykedünk.

Kiadványok

Fennállásunk alatt 5 szakmai ismeretterjesztő, illetve módszertani és/vagy képzéssel foglalkozó könyvet jelentettünk meg. Így a Gyakorlati útmutató a programozáshoz és projektkészítéshez, illetve a KFTE tevékenységét és szakértőit bemutató tematikus kiadvány.

Tanulmányutak

A KFTE 6 fős delegációja 2003-ban egy hetet töltött Brüsszelben, tanulmányozva a Civil ernyőszervezetek lehetőségeit az EU döntés előkészítő folyamatában. A program a GOM (Belga Központi Régió Fejlesztési Ügynöksége) és a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete támogatásával valósult meg. Egyesületi tagjaink és az érdeklődők számára minden évben szervezünk szakmai tanulmányutat, kistérségbejárást ( Kecskeméti-, Kunszentmiklósi-, Ceglédi-, Dunaújvárosi-, Kiskunfélegyházai-kistérség, Homokhátság, Lajosmizse)

Civil Kapcsolatok

A 2004. decemberétől törvényi háttérrel különböző térségi szinteken a területfejlesztési tanácsok mellett szerveződött Civil Fórumok közül a KFTE részt vesz az Országos Területfejlesztési Tanács mellett működő Civil Egyeztető Fórum (OTCF) munkájában. Tagot delegált az Észak-alföldi-, a Közép-dunántúli- és a Nyugat-dunántúli Regionális Civil Fórumokba, valamint több megyei, illetve számos kistérségi Civil Fórum  munkájában aktivizálódott.

Az egyesület felkért véleményezője az NFÜ pályázati kiírásainak.

Területfejlesztők Víkendje és Területfejlesztési Nívódíj

A területfejlesztési szakma az elmúlt években látványosan bővült, újabb és újabb szereplők ismerték fel fontosságát és jelentőségét. A számos konferencia, képzés és egyéb formális találkozások mellett, a KFTE szükségét érzi annak, hogy e szakmai kör időnként kötetlenül – partnereinek társaságában – is találkozhasson, alkalmat adva egymás jobb megismerésére. 2004-től kezdődően évente megrendezzük a Területfejlesztők Víkendjét. A rendezvény keretében kerül átadásra az elmúlt év legjobb kistérségi programját elismerő, az egyesületünk által alapított Területfejlesztési Nívódíj.

Országgyűlési és NCA támogatás és elismerés

Tevékenységünk fontos feltételeként értékeljük, hogy 2000-től az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága, majd 2004-től a Nemzeti Civil Alap minden évben támogatta a KFTE tevékenységét.
A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által kiírt pályázaton az egyesület irodai infrastruktúrát nyert.
Egyesületünket 2009-ben az Észak-Alföldi Regionális Civil Egyeztető Fórum az általa alapított Civil Díj az Észak-Alföldi Régió Fejlesztéséért elismeréssel tüntette ki.

Egyesületünk elnökét 2011-ben a Belügyminiszter Pro Régió díjjal tüntette ki.