Együttműködés az MRTT és a KFTE között

DSCF1266A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2013. évi Vándorgyűlésén 2013. november 21-én  a Kaposvári Egyetemen ünnepélyes keretek között került sor a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület és a Magyar Regionális Tudományi Társaság közötti Együttműködési megállapodás aláírására.  A két tudományos szervezet vezetőségei által jóváhagyott dokumentumot az MRTT elnöke Dr. Rechnitzer János valamint a KFTE elnöke Schwertner János látta el kézjegyével.

Az együttműködés az alábbi területekre terjed ki:

  • Mindkét társaság alapszabálya és szakmai programja kiemelt jelentőségű feladatként határozza meg a tevékenység témaköreiben érintett társszervekkel való kapcsolatok erősítését, bővítését.
  • A felek kölcsönösen biztosítják egymás tagsága számára a különböző rendez­vényeken – saját tagságával azonos feltételekkel – való részvétel lehetőségét.
  • Az MRTT és a KFTE törekednek arra, hogy egymáséhoz kapcsolódó szakmai tevékeny­sé­güket, programjaikat mind tartalmi szempontból, mind időzítés tekintetében összehangolják.
  • A lehetőségek függvényében a két szervezet tagjai közös kutatási programokat dolgoznak k és haj­tanak végre, illetve szakmai profiljukba vágó pályázatokon együttesen vesznek részt, ilyen pályázatok esetében támogatják a másik partner konzorciumba való bevonását.
  • Kölcsönösen közreműködnek az egymás szakterületeire vonatkozó szakmai ismeretek bővítésében, széleskörű népszerűsítésében.
  • Szükség szerint az MRTT és a KFTE közös, egyeztetett formában nyilvánítanak véleményt a területi folyamatokat érintő legfontosabb gazdasági és társadalmi kérdésekben.

Az eseményen az MRTT tagjai mellett a KFTE nevében az egyesület elnöke továbbá Rohonczi Sándor elnökségi tag, Dr. G. Fekete Éva és H. Makkos Dalma voltak jelen.